האדמו”ר מבוטושאן בשמחת שבע ברכות • צפוהאדמו”ר מבוטושאן בשמחת השבע ברכות לבת מגיד המישרים רבי ישראל מאיר שושן מצאצאי רבוה”ק מבוטשעטש ובוטושאן זי”ע.
קרדיט: אברומי רכניצר

סרטונים נוספים