האדמו”ר מבוטושאן בעריכת השוה”ט לרגל הילולת זקניו • צפוהאדמו”ר מבוטושאן בעריכת השוה”ט לרגל הילולת זקניו בעל ה”יד יוסף” מבוטשעטש זי”ע ומהרי”ל מבוטושאן זי”ע.

סרטונים נוספים