האדמו”ר והחתן בריקוד סוער: שמחת בית תולדות אהרן – רמת שלמה – לעלובשמחת אירוסי נכדת האדמו”ר מתולדות אהרן בת לבנו רבי מנחם נחום קאהן אב”ד תולדות אהרן בית שמש, עם נכד רבי מתתיהו דייטש אב”ד רמת שלמה בן לתחנו רבי שמעון נתן נטע הורנצ’יק ראש כולל תורת חיים בן רבי מנחם הורונצ’יק מלעלוב.

צילום: שלומי טריכטר

סרטונים נוספים