דיווח עבודה והיעדרות לעובד בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורביצוע דיווחי עבודה והיעדרות לעובדים בפריוריטי.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Attendance%20Reporting%20Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:26)
דיווח עבודה אוטומטי (00:27-02:35)
דיווח עבודה ידני (02:36-04:24)
דיווח היעדרויות (04:25-06:21)
דיווח במסך משכורות חודשיות (06:22-07:13)
היעדרות מתוקצבת (07:14-07:59)
מעקב ודו”חות (08:00-08:32)

source

סרטונים נוספים