דיווח מע”מ בפריוריטיסרטון זה מציג את הצעדים הנדרשים לדיווח מע”מ במערכת פריוריטי/זום מבית פריוריטי סופטוור.

תסריט: https://goo.gl/c42QzJ
הגדרות מקדימות למע”מ 0:00
בקרה לפני הדווח למע”מ 2:47
העברת סכומים למע”מ חו”ז 4:26
ממשק למע”מ PCN874 – הרצה 6:46

source

סרטונים נוספים