דיווחים לשכר בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורסרטון זה מדגים כיצד לרשום בפריוריטי דיווחים לשכר שאינם דיווחי נוכחות.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Payroll_Reporting_Script_H.pdf

הקדמה (00:00-00:40)
רישום דיווח למספר עובדים (00:41-02:22)
ניהול תהליך דיווחים לשכר (02:23-03:22)
דיווח שכר לעובד אחד (03:23-03:51)
דיווח שכר של תשלומים, ניכויים וזיכויים (03:52-04:37)
דיווח שכר — שעות עבודה (04:38-06:21)
דיווח שכר של מפרעה לעובד (06:22-07:27)
רישום דיווחי שכר במשכורות חודשיות (07:28-08:40)
דו”ח בקרה (08:41-09:51)

source

סרטונים נוספים