דוחות כספיים בפריוריטי, תוכנת ERP מבית פריוריטי סופטוורבסרטון זה נדגים כיצד לבנות דו”חות כספיים מותאמים אישית בפריוריטי, המספקים מידע שימושי בזמן אמת על ביצועי החברה. מחולל הדו”חות הכספיים מאפשר התאמה גמישה של כל סוגי הדו”חות הכספיים הבסיסיים: מאזנים, דו”חות רווח והפסד, מאזני בוחן ודו”חות עץ חשבונות.

הקדמה (00:00-01:12)
הגדרת דו”חות כספיים (01:13-02:31)
הגדרת סיכומי ביניים במספר רמות (02:32-06:07)
הגדרות שליפה מכרטיסים (06:08-11:57)
הגדרת סרגלי שליפה (11:58-15:08)
הגדרת עמודות חישוביות (15:09-16:53)
הגדרת עמודות לחטיבה (16:54-17:55)
עץ חשבונות (17:56-20:07)
עיצוב מראה הדו”ח (20:08-20:30)

source

סרטונים נוספים