דדה ביה – אברהם פריד / Deda Bey – Avraham Friedמתוך הDVD ‘הופעה חיה בישראל’ (תשס”ח/2007)

source

סרטונים נוספים