גנץ: “זמנם של מבצעי הפיגועים, מתכנני הפיגועים, ומממני הפיגועים קצוב”

פופולארי