בן גביר על ההרס במירון: “מבזים ספרי תורה”


סרטונים נוספים