בן גביר בהצהרה במקום הפיגוע בכניסה לעיר ירושלים

פופולארי