ביבי על היציאה למבצע ‘עלות השחר’ לאחר שהכנסת התפזרה • צפובנימין נתניהו על מבצע ‘עלות השחר’, ועל דרכי הפעולה שננקטו לאחר שהכנסת התפזרה

סרטונים נוספים