“בחסדי שמים הכל מתבטל”: הרב אדלשטיין על נפילת הממשלה • צפוהרב אדלשטיין: רצו לגזור גזירות נגד תורה ומצוות, נגד הכל, וחסדי שמים שהכל מתבטל, רואים השגחה מיוחדת שיוכלו לעסוק בתורה.

סרטונים נוספים