אתונה או ירושלים – הסיפור האמיתי על חנוכה עם הרב אהרן לוימה חיפשו היוונים בירושלים? מדוע התורה של היהודים הפריעה להם? איך המדע קשור לעימות הזה, ומי יותר חזק השכל או…

source

סרטונים נוספים