אשרי העם שככה לו: רשמים מיום שכולו תורה שנערך בד’ איירעשרות אלפי אנשים השתתפו ביום חמישי האחרון – ד’ אייר ב”בר בי רב” ויום שכולו תורה שבו התקיימו בכל רחבי הארץ בעשרות ערים ומושבים ובמאות בתי כנסת שיעורי תורה ומוסר בכל שעות היום בהם נשאו דברים גדולי הרבנים וטובי המרצים, מיסודו של האדמו”ר מקאליב זיע”א לפני קרוב ליובל שנים.

בהרבה מקומות זכו והזכירו את רוחו של מייסד הרעיון שאופפת עד ימינו אנו. וודאי שזכותם של העמלים לפרנסתם בכל ימות השנה וביום חופשתם פוקדים את שערי בית המדרש הרי שזה נחת רוח עצומה לבורא עולם ובכוחה לפעול לכל אחד הנצרך לו ברו”ג.

האדמו”ר מקאליב השתתף בשתי מעמדי ”בר בי רב” מרכזיים במושב בן זכאי, ובמוסדות החיד”א באשדוד שם נשא דברי תורה בזכותם הכבירה של המשתתפים בשיעורים אלו ובענייני אמונה ואהבת ישראל כאשר לאחמ”כ נערך מעמד קבלת עומ”ש כנהוג.

סרטונים נוספים