אמנות הבטחון וההשתדלות – עם הרב אהרן לויהאם הפרנסה משמיים? האם ההשתדלות לא סותרת את הביטחון? אם מזונותיו של אדם קצובים לו משמיים, לשם מה אנו משתדלים? האם יש בני אדם שלא צריכים להשתדל, ואם כן מי הם?

source

סרטונים נוספים