איך לשנות את צבע ההידר (תפריט) בגלילה, עם אלמנטורבסרטון הזה נראה איך אפשר ליצור הידר (תפריט עליון), שכאשר גוללים את העמוד הוא משנה את הצבע שלו.
אפשרות אחת באמצעות הוספת קוד והאפשרות השניה עם תוסף לאלמנטור.
הקודים נמצאים כאן,

איך ליצור הידר שמשנה צבע בגלילהsource

סרטונים נוספים