איך התנ"ך נולד? תאוריית פסח יאשיהו ונפילתההאם ניתן היה להנחית את התנ”ך בשלב מאוחר? מהן האפשרויות ללידתו של התנ”ך? מה משקלו של המידע הכתוב בתנ”ך והאם…

source

סרטונים נוספים