אחרית הימים – מה שקרה ומה שיקרה – חלק א – הרב אהרן לויהאם ניתן לדעת את העתיד? האם זה מומלץ? מה אמרו נביאי ישראל על תקופתנו ולמה כדאי להאזין לדבריהם?

source

סרטונים נוספים